Dane Spółki

GRUPA INCO S.A.


Adres:

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa


Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

KRS nr 0000101255, NIP 526-03-00-428

Wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł

(400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem)


Numer rejestrowy BDO: 000000026

Strona używa plików cookies, abyśmy mogli w skuteczniejszy sposób docierać do klientów i lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz oczekiwania. Akceptuję pliki cookies